İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt 1 - Sayı 1

24/10/2016 11:45:17 - 24/10/2016 11:45:17 - 1053 Okunma

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt

Cilt.1-Sayı.1 (MART 2012)

Dergi

Yayın Sıklığı

Yılda iki kez

Dergi Kapak

ISSN

2146-3417

 

 

 

 

MAKALELER

1

Hasan Alp ÖZEL

Ticari Serbestleşmenin Teorik Temelleri ve Yeni Ticari Serbestleşme Teorileri (4-26)

2

Raif CERGİBOZAN, Yunus ÖZCAN

Türkiye için Bölgelere Göre Ücret Ayrıştırma Analizi: Ekonometrik Yaklaşım (27-48)

3

Muhammed TIRAŞOĞLU

HEGY Mevsimsel Birim Kök Testi: Türkiye' de TÜFE ve TÜFE Harcama Grupları İçin Bir Uygulama (49-65)

4

Ali ÇAKIR

Kırklareli' ne Gelen Bulgar Ziyaretçilerin Bölgesel Ekonomik Kalkınmaya Etkisi (66-86)

5

Yavuz AYDIN

Firma Değerleme Yöntemleri (87-110)

DERGİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.