İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt 5 - Sayı 1

27/12/2016 17:24:40 - 27/12/2016 17:24:40 - 1350 Okunma

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt

: Cilt 5-Sayı 1 (HAZİRAN 2016)

Künye

Yayın Sıklığı

: Yılda iki kez

Önsöz

ISSN

: 2146-3417

Bilim Kurulu

    İçindekiler 
     

 

 

 

MAKALELER

1

Mustafa AYKAÇ – Bayram BALCI

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TAMAMLAYICI MI, İKAME Mİ? (1-25)

2

Ramazan TİYEK – Umut YERTÜM

GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE: BİR DEĞERLENDİRME (26-51)

3

Yasin ÇAKIREL

İŞLETMELERDE BÜYÜK VERİ (52-62)

4

Nihat Kamil ANIL – Gülnur ETİ İÇLİ

KOBİ’LERİN İHRACAT PERFORMANSINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER (63-78)

5

Cemil ERARSLAN

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ ANLAMAK (79-99)

6

Günay KURTULDU

TÜKETİCİLERİN TOPLULUKÇULUK DEĞERLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HAKKINDA BİR ÖLÇEK GEÇERLEMESİ (100-117)

7

Nurgün KUL PARLAK

GÜNEY AVRUPA REJİMİNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİ: MUKAYESELİ BİR ANALİZ (118-140)

Cilt 5

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.