İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt 4 - Sayı 1

30/12/2016 10:10:33 - 30/12/2016 10:10:33 - 925 Okunma

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt

: Cilt 4-Sayı 1 (2015)

Künye

Yayın Sıklığı

: Yılda iki kez

Önsöz

ISSN

: 2146-3417

Bilim Kurulu

   

İçindekiler 

     

 

 

 

MAKALELER

1

Emel  BURAK – Saadet ÖZTAŞ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1-17)

2

Saime DOĞAN – Ertuğrul BURGAZLIOĞLU

İÇ KONTROL SİSTEMİ VE ÖZEL BİR HASTANEDE UYGULAMASI (18-33)

3

Emre AKBULUT – Cüneyt AGUN

TRAKYA BÖLGESİ’NDE AYÇİÇEK YAĞI SEKTÖRÜNDE İÇ KONTROL ORTAMININ VARLIĞININ ÖLÇÜLMESİ (34-56)

4

Anıl İlkem ÖZCAN

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (DKK)’NA (OUTSOURCING) GENEL BAKIŞ (57-71)

5

Ahmet CAN – Ramazan TİYEK

TÜKENMİŞLİK SENDROMU: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (72-93)

Cilt 4-Sayı 1

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.