İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Cilt 2 - Sayı 1

02/01/2017 19:54:05 - 04/01/2017 19:54:05 - 855 Okunma

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cilt

: Cilt 2-Sayı 1 (2013)

Künye

Yayın Sıklığı

: Yılda iki kez

Önsöz

ISSN

: 2146-3417

Bilim Kurulu

   

İçindekiler

     

 

 

 

MAKALELER

1

İffet KESİMLİ

LİDERLİK DAVRANIŞ TÜRLERİ (1-10)

2

Ali Haydar BEŞER

SAİD HALİM PAŞA’NIN DÜŞÜNCE DÜNYASI VE İKTİSADİ MESELELERE BAKIŞI (11-23)

3

Erhan ÖZŞEKER

SEÇKİNLERİN AYIRT ETME STRATEJİLERİ: TÜRKİYE'DE BURJUVA KÜLTÜRÜNÜN VARLIĞI-YOKLUĞU TARTIŞMASININ SOSYOLOJİK İŞLEVİ (24-41)

4

Aslı OKAY TOPRAK – Neslişah TOK

HAYEK’İN PİYASA İDEOLOJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (42-54)

5

Oğuz BAŞOL

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ: KARAKTER AŞINMASI (RICHARD SENNETT) (55-58)

Cilt 2 -Sayı 1

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.