İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Pazarlamada Yeni Trendler Ve Güncel Uygulamalar Özel Sayı Çağrısı

05/06/2017 18:17:52 - 07/09/2017 18:17:52 - 1320 Okunma

Pazarlama, insanları (tüketicileri) ve kurumları (işletmeleri) ilgilendiren bir çok farklı alan ile etkileşim halindedir. Pazarlama, karşılıklı olarak etkileşimde olduğu bu alanlar ile insanların ve kurumların gelişimine katkı sağlarken, pazarlamanın kendisi de sürekli gelişmektedir. İnsanların ve kurumların içinde yer aldığı sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik çevrelerdeki gelişmeler, pazarlama alanında da değişim ve gelişmelere sebep olmaktadır. Pazarlama ile insanlar ve kurumlar arasındaki bu yakın ilişki, insanların ve kurumların yaşamında pazarlamanın etkin konumunu ve önemini her geçen gün arttırmaktadır. Pazarlamanın gelişimi ile birlikte, pazarlama ile ilgili kavramlar da gelişip değişmekte; böylelikle mevcut pazarlama uygulamaları da değişerek; yeni pazarlama uygulamaları, stratejileri ve yöntemlerinin ortaya çıkmasına ya da çıkarılmasına katkı sağlanmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, pazarlama alanına yansıyan çeşitli gelişmelerin yakından izlenebilmesi ve göz önüne serilebilmesi için Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin özel sayı konusu: “Pazarlamada Yeni Trendler ve Güncel Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Pazarlama alanında ortaya konan tüm gelişmeler, yaklaşımlar, kavramlar, modeller, araştırma yöntemleri ve metodolojileri bu sayımız için uygun olacaktır. 

Özel sayımızda; ampirik çalışmalar olduğu kadar keşfedici çalışmalara ve aynı zamanda geleneksel, sistematik ve meta analiz olmak üzere derleme çalışmalarına da yer verilecektir.

Özel sayıya gönderilmek istenen çalışmaların Dergipark sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir (http://dergipark.gov.tr/klujfeas). 

Özel sayımıza gönderilecek çalışmalar için son gönderim tarihi 20 Ekim 2017’dir.

Özel Sayı Hakkında

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.