T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale Çağrısı

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin yayınlanacak gelecek sayılarında herhangi bir konu sınırlaması olmaksızın Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi sosyal bilimlerin farklı disiplinleri çerçevesinde yapılan çalışmalara yer verilecektir. Bu çerçevede, akademisyenleri ve araştırmacıları özgün-orijinal çalışmalarıyla dergimizin önümüzdeki sayısına katkı yapmaya davet ediyoruz.

Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Tarihler ve sayılar hakkında ayrıntılı bilgi için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.